Konferencja ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju Panel 1 KU ZIELONEJ GOSPODARCE cz III Zrównoważony rozwójSeeber Richard

Kluczowy aspekt to:

- wspieranie kobiet w krajach rozwijających się

- własna odpowiedzialność,

- koncentrowanie się na małych projektach,

- finansowanie,

- bezpieczeństwo żywnościowe,

- odpowiednie wsparcie rolnictwa.

 Gerbrandy Gerben-Jan Gospodarka powinna być efektywna. Gospodarka zielona spycha nas w ruch ekologiczny.

Zrównoważony rozwój - rozwój zielonej gospodarki

Zrównoważony rozwój – rozwój zielonej gospodarki

Istotna jest efektywność zasobowa. Surowce powinny mieć wyższe ceny. Wspólnota biznesowa to przyszłość. Zielona gospodarka nie wystarczy jeżeli nie będzie zrównoważonego rozwoju. W ciągu 40 lat nie było przykładu rozdzielenia wzrostu od energii.

Pietikainen Sirpa W Europie pojawia się populizm. Zła polityka. Należy zmierzać w kierunku zielonej gospodarki. Niezbędna jest analiza podstawy pomiarów i ocena zielonych wskaźników. Konieczna jest dyrektywa o eko-wzornictwie.

Leinen Jo Istotne są nowe cele zrównoważonego rozwoju.

Martha Chouchena-Rojas Odpowiednie finansowanie zrównoważonego rozwoju jest niezbędne. Zwrócenie uwagi na rolę kobiet to kwestia kluczowa. Istotna jest równość płci. Należy odnosić się do kwestii socjalnych i ekonomicznych.

Peter Wooders Potrzebne są konkretne wskaźniki, w konkretnych sektorach. Konieczne jest kontynuowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa muszą brać udział w debatach. Niezbędna jest lepsza analiza przemysłu. Politycy muszą zrozumieć różne branże sektorowe. Wyjątkowo ważnym tematem jest rola kobiet. Istotna jest analiza cyklu życia produktu.

Karl Falkenberg Odniesienie się do skuteczności zasobów jest istotna. Nie można wykraczać poza idee zrównoważonego rozwoju. Ważne jest reagowanie na rzeczywisty brak surowców. Potrzeba wskaźników z punktu widzenia społecznego i środowiskowego. Inwestycje należy wyrażać w takich samych wartościach. Trzeba stworzyć schemat który doprowadzi do internalizacji księgowości. Istotne jest wdrożenie zasady ‘’zanieczyszczający płaci’’.

Achim Steiner Zielona gospodarka to przenoszenie gospodarki aktualnej do bardziej zrównoważonej. Rio to polityka rozwojowa, skupiająca się na trwałości. Rozwój to zapewnienie podstawowych potrzeb, infrastruktury, miejsc pracy. Konieczne jest znalezienie, stworzenie rynku korzystającego z zielonej gospodarki. Trzeba myśleć o znaczących inwestycjach nie tylko skupiać się na lokalnych projektach. Republika Kenii 80% mieszkańców nie ma dostępu do elektryczności. Celem jest trzykrotne zwiększenie energetyczności opartej na energii ze źródeł odnawialnych. Potrzeba wsparcia technologii. Istotna jest ochrona bioróżnorodności, redukcja emisji. Rola kobiet musi być centralną dyskusją, priorytetem w Rio.

Leinen Jo Istotna jest walka z ubóstwem i wstrzymanie się od niekorzystnych działań.