ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM – JAK MOŻE BYĆ POPRAWIONE? cz II Zrównoważony rozwójDerek Osborn. President Stakeholder Forum, Rapporteur’s expert for the European Economic Social Committee opinion on Rio+20 Istotne jest polepszenie działań UE. Kluczowy element z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju na poziomie rządów krajowych to integracja, spójność, wspieranie, wzmocnienie, koordynacja. Zarządzanie gospodarcze musi brać pod uwagę zrównoważony rozwój. Zmiana struktury podatkowej jest zbyt wolna. Konieczne jest większe zaangażowanie partnerów. Potrzebne są lepsze strategie zrównoważonego rozwoju w państwach członkowskich. Strategia UE jest przestarzała. Należy nadać jej nową dynamikę i cele. Niezbędna jest nowa rola organów i stworzenie rad doradczych. Ważne jest zachęcanie samorządów lokalnych, regionalnych oraz wzmocnienie potencjału władz lokalnych do promowania i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ważnym elementem jest stworzenie zasad i warunków dla przedsiębiorstw. Odpowiedzialność środowiskowa i społeczna to obowiązek przedsiębiorstw na całym świecie. Istotne jest wzmocnienie ustaleń międzynarodowych. Nowe struktury organizacyjne muszą zawierać/zrzeszać ministrów środowiska, finansów, skarbu, gospodarki, transportu. Konieczne jest zaangażowanie osób odpowiedzialnych za decyzje wykonawcze. Należy wzmocnić systemy łączące agencje międzynarodowe. Trzeba stworzyć komitet odpowiedzialny za decyzje wszystkich agencji. Niezbędne jest promowanie zrównoważonego rozwoju i analiza potrzeb UE oraz związanego z tym nacisku/śladu.

Sándor Fulop . Parliamentary Commissioner for future generations (Hungarian Parliament) Społeczeństwa nie są świadome, że kryzys środowiskowy przyspieszył. Nie znają konsekwencji. Konieczne jest zwiększanie świadomości społecznej. Podmioty ekologiczne przegrywają z podmiotami gospodarczymi.

Maja Gopel . Director of the Future Justice Department, The World Future Council Rzecznik Przyszłych Pokoleń to dobra instytucja katalizacyjna. Konieczne jest przekazywanie informacji dla obywateli. Należy przejść od tradycyjnego działania do systemu stale ulepszanego. Potrzeba większego zrównoważenia społeczno-ekonomicznego. Trzeba zaangażować społeczeństwo do wspólnej realizacji celów. Istotne jest pozyskiwanie zrozumienia dla podejmowanych działań. Proces zarządzania to ogromny potencjał. Niezbędna jest lepsza koordynacja w celu uzyskania wspólnej wizji. 74% Europejczyków chce zmian, reformy. 71 % działania na rzecz przyszłych pokoleń. Efekty złego rozwoju są zbyt widoczne i dostrzegane przez ludzi. Konieczne jest zabezpieczenie idei zrównoważonego rozwoju. Negatywne działania dotkną przyszłe pokolenia. Istotne jest zrównoważenie działań globalnych. Wiele grup jest zaniepokojona działaniami polityków. Bardzo ważne są alternatywne organizacje, które działają ekologicznie. UE może być rozwiniętą bazą instytucjonalną, technologiczną lub przykładem dobrych praktyk handlowych i precedensowych rozwiązań. Ważne jest delegowanie uprawnień z poszczególnych państw członkowskich.

Funkcja Rzecznika Przyszłych Pokoleń:

- rozpatrywanie skarg,

- wsparcie lokalnych obywateli na tle sporów środowiskowych,

-zbiór informacji,

- prace badawcze.

Rzecznik Przyszłych pokoleń jest niezależny pod kątem proceduralnym, metodologicznym, instytucjonalnym. Mały urząd – 30 osób, 100 skarg środowiskowych rocznie. Szerszy konspekt analizy skargi. Proponuje się rozwiązania ustawodawcze. Prowadzenie badań. Urząd ten powinien być powielany w państwach członkowskich. Również na poziomie ONZ. Istotne jest stworzenie sieci organizacji pozarządowych. Konieczne jest powołanie Urzędu Rzecznika Przyszłych Pokoleń. Pod względem publicznym, reklamowym jest to istotna sprawa. Niezawisłość Rzecznika to największa wartość. Proces wyciągani wniosków i przekazywania informacji musi przejść implementację. Niezbędna jest zmiana mandatu i upublicznienie go. Polityka na rzecz przyszłych pokoleń jest priorytetem. Organizacje, politycy, obywatele muszą patrzeć na dalekosiężne plany.